Uchwały

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 82/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.

-dotyczy przyjęcia nowego członka wspierającego Okręgu Mazowieckiego PTT.

Zarząd OM PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających OM PTT – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, reprezentowany przez p. Jacka Krupę, z siedzibą w Warszawie, ul. Stryjeńskich 10/211.

 


 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 83/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.

-dotyczy przyjęcia nowego członka wspierającego Okręgu Mazowieckiego PTT

 Zarząd OM PTT postanawia przyjąć w poczet członków wspierających OM PTT – Studio Tańca BEST, reprezentowane przez p. Beatę Krzemińską, z siedzibą w Błoniu, ul. E. Plater 21a.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Uchwala Zarządu OM PTT nr 1/2018 z dnia 14 września 2018r.

 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT zmienia adres siedziby na:

Okręg Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Al. Jerozolimskie 123a,

02-017 Warszawa

 

 

Uchwala Zarządu OM PTT nr 2/2018 z dnia 14 września 2018r.

 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT powołuje pana Macieja Piwińskiego

na koordynatora do spraw dzieci i młodzieży w Okręgu Mazowieckiem PTT.

 

 

Uchwala Zarządu OM PTT nr 3/2018 z dnia 14 września 2018r.

 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT  powołuje pana Tomasza Reindla na administratora Centralnej Bazy Danych Okręgu Mazowieckiego PTT, fanpage facebook Okręgu Mazowieckiego PTT,  strony www .taniec.mazowsze.pl

 

 

Uchwala Zarządu OM PTT nr 4/2018 z dnia 14 września 2018r.

 

zatwierdza się zakresy działania członków zarządu:

 

Wiceprezes Kamila Kajak -Mosejcuk

1. powołanie kadry okręgu w różnych kategoriach  wiekowych i poziomach,

opracowanie zasad powołania kadry ,

2. przygotowanie planu szkolenia w perspektywie kwartał-rok  z uwzględnieniem najważniejszych turniejów tańca, sposób  pozyskiwania środków na ich szkolenie i wsparcie.

3. rozpoczęcie przygotowań do  międzynarodowego wydarzenia tanecznego

4. organizacja wyjazdów grupowych na najważniejsze turnieje w kraju i poza granicami-przedstawienie pozyskiwania na ten cel środków.

5. organizacja szkoleń dla par- zasady, sposób finansowania

 

Wiceprezes Ireneusz Sulewski

1. organizacja ruchu Pro - Am w OM PTT,

2. reklama tańca w mediach innych niż taneczne,

3. organizacja szkoleń dla par - zasady, sposób finansowania.

 

Sekretarz - Piotr Purchała

dodatkowe obowiązki sekretarza:

1. nadzór i kontrola nad przebiegiem  organizacji turniejów tańca, organizacja naboru ofert , przygotowanie rekomendacji dla Zarządu OM PTT ,

2. współpraca z  działem Marketing and Public Relation OM PTT

 

Skarbnik – Krystian Krzemiński

dodatkowe obowiązki skarbnika:

1. organizacja ruchu seniorów w OM PTT- przygotowanie planu działania w perspektywie kilkuletniej

 

Tomasz Reindl – Marketing and Public Relations

1. administrator Centralnej Bazy Danych Okręgu Mazowieckiego PTT, fanpage facebook Okręgu Mazowieckiego PTT,  strony www .taniec.mazowsze.pl:

aktualizacja wpisów w CDB ,  aktualizacja książeczek startowych, aktualizacja pozostałych danych.

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 5/2018 z dnia 26 września 2018r.

 

Dotyczy: zmiany składu sędziowskiego na Mistrzostwach Okręgu Mazowieckiego i Świętokrzyskiego oraz na Otwartym Pucharze Okręgu Mazowieckiego

 

Zarząd   Okręgu Mazowieckiego PTT z dniem 26.września 2018 r. postanawia:

1. 1.Uchylić w całości uchwałę ZOM PTT, podjętą w składzie:

              Paweł de Pourbaix, Danuta Markiewicz -Trylska, Ewa Gardyańczyk-Wojnowska,

              Mariusz Grzejszczak,  Waldemar Wielgosz

w  przedmiocie ustanowienia składu komisji sędziowskiej, komisji skrutacyjnej wraz z przewodniczącym i sędziego głównego Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego i Świętokrzyskiego oraz Otwartego Pucharu Okręgu Mazowieckiego PTT, które odbędą się 6 i 7 października 2018 r. w Baboszewie.

Jednocześnie Zarząd Okręgu Mazowieckiego  PTT postanawia powołać nowy skład komisji sędziowskiej i komisji skrutacyjnej oraz sędziego głównego turnieju na wymienione w pkt. 1 powyżej Mistrzostwa  Okręgu Mazowieckiego i Świętokrzyskiego i Otwarty Puchar Okręgu Mazowieckiego PTT w osobach:

 

1. sędzia główny – Waldemar Sakowski – Prezes Okręgu Mazowieckiego PTT

2. sędziowie:           Krzysztof Byszewski

                                    Konrad Buczma

                                    Małgorzata Dziedziczak

                                    Andrzej Mierzwa

                                    Paweł de Pourbaix

                                    Monika Sołowiej-Sulewska

                                    Wojciech Wolinowski

      skrutiner główny - Zenon Gardyańczyk

      skrutiner              - Ewa Gardyańczyk-Wojnowska

 

 

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr. 6/2018 z dnia 26 września 2018r.

Dotyczy: przechowywania dokumentów i majątku OM PTT

 

Zarząd OM PTT powierza wiceprezesowi OM PTT Ireneuszowi Sulewskiemu przechowywanie dokumentacji i majątku PTT .

 

 

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 7/2018 z dnia 26 września 2018r.

dotyczy:  zlecenia firmie zewnętrznej kontroli dokumentacji  OM PTT za rok. 2018

 

Z dniem 26. września 2018 r. ZOM  PTT postanawia  w całości uchylić uchwałę nr 58/2018 z dnia 26 maja 2018 r.

 

 

 

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 8/2018 z dnia 26 września 2018r.

Dotyczy: obsługi książeczek startowych

 

Zarząd ustala lokalizacje składania i odbierania książeczek startowych dla potrzeb dokonywania w nich wpisów na siedzibę:

Okręgu Mazowieckiego PTT Warszawa al. Jerozolimskie 123a (poziom -1)

Zarząd jednoczenie upoważnia następujące osoby do dysponowania pieczęciami OM PTT i dokonywania wpisów w książeczkach startowych, potwierdzających stan wpisu w CBD:

Tomasz Reindl

Ireneusz Sulewski

Kamila Kajak - Mosejcuk

Piotr Purchała

 

 

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 9/2018 z dnia 26 września 2018r.

-dotyczy dostępu do środków finansowych, rachunku bankowego, karty debetowej, dostęp do bankowości elektronicznej w BANKU PKO BANK POLSKI S.A ODDZIAŁ V Warszawa

 

Zarząd OM PTT upoważnia p. Waldemara Sakowskiego - Prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTT oraz p. Krystiana Krzemińskiego -Skarbnika Okręgu Mazowieckiego PTT do:

 

1. dysponowania  rachunkiem bankowym w BANKU PKO BANK POLSKI S.A. Oddział V Warszawa

2. dysponowania środkami finansowymi Okręgu Mazowieckiego PTT na rachunku bankowym w BANKU PKO BANK POLSKI S.A. Oddział V  Warszawa

3. dysponowania kartą debetową do rachunku bankowego Okręgu Mazowieckiego prowadzonym w BANKU PKO BANK POLSKI S.A. Oddział V Warszawa

4. dostępu do bankowości elektronicznej rachunku bankowego Okręgu Mazowieckiego PTT prowadzonym w BANKU PKO BANK POLSKI S.A. Oddział V Warszawa

 

 

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 10/2018 z dnia 4 października 2018r.

Dotyczy: Uzupełnienia komisji sędziowskiej na Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego i Świętokrzyskiego oraz Otwartego Pucharu Okręgu Mazowieckiego.

 

Zarząd Okręgu mazowieckiego PTT nominuje jako sędziego rezerwowego Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego i Świętokrzyskiego oraz Otwartego Pucharu Okręgu Mazowieckiego pana Andrzeja Łukomskiego.

 

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 11/2018 z dnia 17 października 2018r.

Dotyczy: Wykreślenia z kalendarza imprez turnieju tańca

 uchwała zarządu om ptt nr 11:2018

 
Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT

Wyślij wiadomość
Facebook administracja