Władze Okręgu Mazowieckiego PTT

Skład Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTT
Waldemar Sakowski

Prezes

Ireneusz Sulewski

Vice-Prezes

Kamila Kajak-Mosejcuk

Vice-Prezes

Krystian Krzemiński

Skarbnik

Piotr Purchała

Sekretarz
 

 


 

Tomasz Reindl
Członek
Przemysław Łowicki
Członek
Marek Fiksa
Członek
Marcin Połacieniec
Członek
Skład Komisji Rewizyjnej Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Przewodnicz.

Z-ca P.


Sekretarz

Członek

Członek

Skład Sądu Koleżeńskiego Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Przewodnicz.

Antoni ŻalińskiWice Przewodniczący

Łukasz Skupień

 

Sekretarz
 

Sylwia Pietrzyk


Członek
 

Przemysław Zabrodzki


Członek

Tomasz Gawęcki 

 

 

 


 

Delegaci Okręgu Mazowieckiego PTT


 
Artur Lorenc


 
Ewa Gardyańczyk-Wojnowska 
Rafał Matysiak
Danuta Markiewicz-Trylska 

Waldemar Wielgosz
Marta Kubizna-Lemiśkiewicz
Tomasz Reindl
 


Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT

Wyślij wiadomość
Facebook administracja