Władze Okręgu Mazowieckiego PTT

Skład Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTT
Paweł
de Pourbaix

Prezes
mail

Mariusz
Grzejszczak 

Vice-Prezes
mail

Danuta
Markiewicz-Trylska

Vice-Prezes
mail

Waldemar 
Wielgosz

Skarbnik

Ewa
Gardyańczyk-Wojnowska

SekretarzCzłonkowie  
Tomasz Reindl
mail

Marcin Politowski 
mail

Skład Komisji Rewizyjnej Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego
Rafał
Matysiak

Przewodnicz.
mail

Michał
Krawczak 

Z-ca P.

Michał 
Milewski

Sekretarz

Artur 
Lorenc

Członek

Przemysław 
Łowicki

Członek

Skład Sądu Koleżeńskiego Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego
Marcin 
Połacieniec

Przewodnicz.
mail

Bartosz
Stańczak

Wice Przewodniczący

 

Marcin
Zaprawa

Członek
 


Antoni
Żaliński

Członek
 


Jacek
Krupa

Członek

 

 


 

Delegaci Okręgu Mazowieckiego PTT

Paweł de Pourbaix 
 
Artur Lorenc

Mariusz Grzejszczak 
 
Ewa Gardyańczyk-Wojnowska 
Rafał Matysiak
Danuta Markiewicz-Trylska 
Marcin Politowski 
Waldemar Wielgosz
Marta Kubizna-Lemiśkiewicz
Tomasz Reindl
 


Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki
01-452 Warszawa
ul. Ks. Janusza 41/43 m. 112


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

Prosimy o załatwianie spraw  wyłącznie za pośrednictwem trenera/trenerów klubu, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Mariusz Grzejszczak
– Tel. 604 101 190; grzejszczak@me.com – rejestracja nowych

członków, wyrobienie książeczek, aktualizacja zapisów w książeczkach startowych i CBD PTT

Pawel de Pourbaix
– Tel. 502 341 140; paweldep@kozminski.edu.pl – sprawy członków wspierających,nadzwyczajnych, zgłaszanie imprez do kalendarza OM PTT, aktualizacja zapisów w książeczkach startowych i CBD PTT

Waldemar Wielgosz 
– Tel. 509 907 882; wielgosz_waldemar_wawa@interia.pl-  sprawy finansowo-księgowe

 

 

 

Prawa autorskie OM PTT

Wyślij wiadomość
Facebook administracja