Książeczki startowe2015-01-20

Zarząd OM  PTT informuje, że wszelkie sprawy związane z książeczkami startowymi (wystawianie, przedłużanie) prowadzą p. Mariusz Grzejszczak oraz p. Paweł de Pourbaix. Sprawy książeczek prowadzone są wyłącznie z upoważnionymi przedstawicielami członków wspierających PTT, zarejestrowanych w OM PTT i posiadających uregulowane sprawy członkowskie. Przed przybyciem prosimy o kontakt telefoniczny. Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych.

Należy przedłożyć:

Dla zawodników Sportu Tanecznego zarejestrowanych w CBD PTT:

1.       Dowód wpłaty na konto Okręgu Mazowieckiego PTT na kwotę 100 zł; po 30 czerwca – 70 zł. (w tym: składka członka zwyczajnego (20 zł.) oraz wpis do rejestru CBD PTT członków zwyczajnych ( 80 zł.; po 30 czerwca – 50 zł))

2.       Książeczkę startową

Dla zawodników Sportu Tanecznego nie zarejestrowanych w CBD PTT (dla nowo wyrabianych książeczek):

1.       Dowód wpłaty na konto Okręgu Mazowieckiego PTT na kwotę 100 zł; po 30 czerwca – 70 zł. (w tym: składka członka zwyczajnego (20 zł.) oraz wpis do rejestru CBD PTT członków zwyczajnych ( 80 zł.; po 30 czerwca – 50 zł))

2.       Dowód wpłaty na konto Okręgu Mazowieckiego PTT  za wydanie książeczki  (20 zł)

3.       Dowód wpłaty na konto ZG PTT  za wydanie numeru ID  (20 zł)

4.       2 szt. zdjęć legitymacyjnych

5.       Deklarację członka zwyczajnego

6.       OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA - PRZYNALEŻNOŚĆ DO OM PTT (dla osób spoza OM PTT)

7.       OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA – AMATOR (dla osób pełnoletnich)


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT