Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Mazowieckiego PTT za rok 20142015-01-20

Warszawa, 15 grudnia 2014

 

 

 

 

Członkowie zwyczajni

Okręgu Mazowieckiego

Polskiego Towarzystwa Tanecznego

 

 

 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Mazowieckiego PTT za rok 2014.

 

 

Termin: 18 marca 2015 r. godz. 20.30 - I termin; 21.00 - II termin

 

Miejsce: Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 59

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego:

  1. Otwarcie Zebrania

  2. Wybór Prezydium Zebrania

  3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania

  4. Zatwierdzenie porządku obrad

  5. Sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego OM PTT

  6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium i zatwierdzeniem sprawozdań

  7. Sytuacja w polskim tańcu – przedstawienie problemów i dyskusja

  8. Wolne wnioski.

  9. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania

  10. Zakończenie Walnego Zebrania

 

Wszyscy członkowie uczestniczący w Zebraniu przy pobieraniu mandatu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia dowodu wpłaty za składkę członkowską.

 

Materiały dotyczące obrad Walnego Zebrania znajdują się w siedzibie OM PTT i będą do wglądu na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zjazdu (po uprzednim umówieniu spotkania).

 

Z poważaniem,

 

Sekretarz ZOM PTT

 

Marcin Ściegliński


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT