Kryteria wyłaniania Komisji Sędziowskiej na turnieje rangi mistrzowskiej


2016-06-29

Informujemy, iż Zarząd Główny PTT podjął Uchwałę regulującą kryteria wyłaniania komisji sędziowskiej na turnieje mistrzowskie i pucharowe oraz GPP PTT.

Uchwała ZG PTT nr 100/2016 z dnia 2016-06-20

ZG PTT przyjmuje następujące kryteria wyłaniania komisji sędziowskiej na turnieje mistrzowskie
i pucharowe oraz GPP:

 1. 1.   Losowanie spośród sędziów z kat. I  (nie dotyczy GPP).
 2. 2.   Sędziowanie w danym rodzaju turnieju  - najwyżej co drugi rok (nie dotyczy GPP).
 3. 3.   Sędziowanie maksymalnie jednej osoby z małżeństwa, par tanecznych, współpracowników   
       klubowych.

4. Maksymalnie 2 sędziów z jednego okręgu.

5. Sędziowanie maksymalnie 1 turnieju mistrzowskiego (nie dotyczy GPP):

a) w ramach pakietu A:

 • Mistrzostw Polski w stylach
 • Mistrzostw Polski w 10 T
 • Polish Open Championships

b) ramach pakietu B

 • Mistrzostw Klas
 • Pucharu Klas
 • Akademickich Mistrzostw Polski
 • Polish Cup

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl
oraz na stronach internetowych okręgów PTT.

Jednocześnie traci moc uchwała nr 36/2016 z 6 lutego 2016 r.


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT

Wyślij wiadomość
Facebook administracja