Szkolenie Okręgowe z DORINEM FRECAUTANU dla par kl. C - S - Warszawa 6 marca 2021

 

Szkolenie Okręgowe ze Stefano Di Filippo i Franco Formica
Termin : 6.06.2022, godz. 18.30-20.00, 20.15-21.45
Miejsce: Warszawa ul. Poligonowa 32
Koszt:
180zl dla członków Okręgu Mazowieckiego PTT
220 zł dla członków pozostałych okręgów PTT
Zgłoszenia na zajęcia grupowe oraz lekcje indywidualne przyjmuje Piotr Purchała. Zgłoszenie wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przesyłać na adres: piotrpurchala@gmail.com do dnia 2.06.2022r. Płatność gotówka w dniu szkolenia nie będzie przyjmowana.

 

 

 

 

Drodzy Tancerze
Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród finansowych dla finalistów Mistrzostw Polski PTT 2021 reprezentujących mazowieckie szkoły tańca. 
Wniosek powinien zawierać:
Imię i nazwisko,
Kategoria wiekowa,
Styl
Uzyskane miejsce/a
Reprezentowany klub 
Kontakt, nr telefonu, adres mailowy
Numer konta bankowego, na który ma zostać przelana nagroda.
Wniosek należy przesłać na adres:
piotrpurchala@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2021.
Wnioski wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Mazowieckiego PTT za 2021 r.

13.04.2022 r.

Miejsce zebrania: Akademia Tańca, al. Jerozolimskie 123A

I termin: godz. 10:00, II termin godz. 10:30.

 

 

2022-02-28

ZG PTT anuluje :

 -  wszystkie zgody na sędziowania podczas imprez organizowanych  przez PTT udzielone sędziom Federacji Rosyjskiej, 

 -  możliwość startów zawodników reprezentującym Federację Rosyjską podczas imprez organizowanych przez PTT

 Ponadto wzywa swoich członków wspierających do zaprzestania organizowania szkoleń z trenerami i parami tanecznymi Federacji Rosyjskiej, a zawodników oraz sędziów PTT do nieuczestniczenia w imprezach organizowanych przez podmioty z Federacji Rosyjskiej.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl , oraz na stronach internetowych okręgów.

 

 

 

Szkolenie Okręgowe z Bryanem Watsonem

Termin : 16.02.2022, godz. 18.30-20.00, 20.15-21.45
Miejsce: Warszawa ul. Poligonowa 32
Koszt:
180zl dla członków Okręgu Mazowieckiego PTT
220 zł dla członków pozostałych okręgów PTT
Zgłoszenia na zajęcia grupowe przyjmuje Piotr Purchała. Zgłoszenie wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przesyłać na adres: piotrpurchala@gmail.com do dnia 13.02.2022r.
Płatność przelewem na konto OM PTT do dnia 13.02. 2022r.
Płatność gotówka w dniu szkolenia nie będzie przyjmowana.
Zgłoszenia na lekcje prywatne przyjmuje Marek Fiksa, tel. 602 253 403

 Ranking Mazowieckiej Ligi Tanecznej 2021

 

W dniu 26.06.2021 r. Walne Zebranie Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego wybrało Zarząd Okręgu Mazowieckiego na lata 2021-2025.

 

 

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 52/2012 z dnia 04.06.2021

dotyczy: przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Okręgu Mazowieckiego PTT

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT postanawia zwołać Zebranie Sprawozdawcze Wyborcze Okręgu Mazowieckiego PTT w dniu 26.06.2021 r.
I termin – godzina 10.00
II termin – godzina 10.30

Walne Zebranie Sprawozdawcze Wyborcze Okręgu Mazowieckiego PTT odbędzie się w Szkoła Tańca Riviera ul.Waryńskiego 12, Warszawa

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgu Mazowieckiego PTT:
1.Otwarcie Zebrania
2.Wybór przewodniczącego
3.Wybór Prezydium
4.Wybór Komisji Mandatowej
5.Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej
6.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7.Stwierdzenie prawomocności Walnego Zjazdu
8.Zatwierdzenie porządku obrad
9.Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu
10.Sprawozdanie finansowe
11.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
12.Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego
13. Dyskusja nad sprawozdaniami
14.Przyjęcie sprawozdań przez głosowania

15.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępujących władz
16.Podjęcie uchwały w sprawie liczebności władz
17.Wybór Prezesa Zarządu Okręgu
18.Wybór członków Zarządu Okręgu

19.Wybór członków Komisji Rewizyjnej
20.Wybór członków Sądu Koleżeńskiego
21.Wybór delegatów na Walny Zjazd PTT
22.Przyjęcie uchwał i wniosków
23.Zakończenie Walnego Zjazdu S-W.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Okręgu Mazowieckiego.


2021-02-06

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT zaprasza na szkolenie z zakresu tańców latynoamerykańskich
z Dorinem Frecautanu, aktualnym:

  • II Vice Mistrzem Świata Professional Latin
  • Mistrzem Europy Professional Latin
  • Zdobywcą Pucharu Europy
  • Vice Mistrzem World Super Series Professional Latin


Szkolenie przeznaczone jest dla par  kl. C, B, A, S

Zajęcia grupowe – 6 marca 2021 /sobota/ w godz. 17:15-18:45, 19:00-20.30 (4 x 45min),

Adres: Warszawa, ul. Poligonowa 32.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 180 zł /osobę

Płatność na konto:
Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki
02-017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 123 A

47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

z dopiskiem „opłata za szkolenie z Dorinem Frecautanu”
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 28.02.2021 adres e-mail:

waldemar_sakowski@go2.pl, proszę podać: imię i nazwisko uczestnika/ów, oraz dołączyć potwierdzenie przelewu.

Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Tanecznego
Okręg Mazowiecki
Waldemar Sakowski

 


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT