Procedura uczestnictwa w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Okręgu Mazowieckiego w formie on-line na platformie ZOOM

W dniu wczorajszym Walne Zebranie Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego wybrało Zarząd Okręgu Mazowieckiego na lata 2021-2025.

 

 

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 52/2012 z dnia 04.06.2021

dotyczy: przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Okręgu Mazowieckiego PTT

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT postanawia zwołać Zebranie Sprawozdawcze Wyborcze Okręgu Mazowieckiego PTT w dniu 26.06.2021 r.
I termin – godzina 10.00
II termin – godzina 10.30

Walne Zebranie Sprawozdawcze Wyborcze Okręgu Mazowieckiego PTT odbędzie się w Szkoła Tańca Riviera ul.Waryńskiego 12, Warszawa

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgu Mazowieckiego PTT:
1.Otwarcie Zebrania
2.Wybór przewodniczącego
3.Wybór Prezydium
4.Wybór Komisji Mandatowej
5.Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej
6.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7.Stwierdzenie prawomocności Walnego Zjazdu
8.Zatwierdzenie porządku obrad
9.Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu
10.Sprawozdanie finansowe
11.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
12.Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego
13. Dyskusja nad sprawozdaniami
14.Przyjęcie sprawozdań przez głosowania

15.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępujących władz
16.Podjęcie uchwały w sprawie liczebności władz
17.Wybór Prezesa Zarządu Okręgu
18.Wybór członków Zarządu Okręgu

19.Wybór członków Komisji Rewizyjnej
20.Wybór członków Sądu Koleżeńskiego
21.Wybór delegatów na Walny Zjazd PTT
22.Przyjęcie uchwał i wniosków
23.Zakończenie Walnego Zjazdu S-W.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Okręgu Mazowieckiego.


2021-04-28

Procedura uczestnictwa w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Okręgu Mazowieckiego w formie on-line na platformie ZOOM

Aby móc uczestniczyć w Walnym Zebraniu na platformie ZOOM należy:

 

  1. Do dn. 9 maja 2021 (niedziela) do godz. 20.00 zarejestrować się na zebranie poprzez link URL: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlde-gqDkqHNe6THhS_rCLelcvgkRzvRs6 podając swoje pełne imię, nazwisko oraz adres mailowy, w celu weryfikacji uprawnień i utworzenia listy obecności.
  2. Po zarejestrowaniu się, na podany adres mailowy w formularzu rejestracyjnym, automatycznie zostanie przesłany link URL służący do zalogowania się na zebranie w terminie zebrania.
  3. W WZSW można uczestniczyć korzystając z: smartfonu, tabletu, laptopa lub komputera (pod warunkiem posiadania mikrofonu i kamery) z dostępem do Internetu.
  4. Każdy uczestnik Walnego Zebrania obowiązkowo musi mieć włączoną kamerę oraz połączyć się zezwalając na korzystanie z dźwięku urządzenia, poprzez które się łączy (aktywny mikrofon).

 procedura uczestnictwa w wzsw zoom 4


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT

Wyślij wiadomość
Facebook administracja