Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT


2019-08-22
ZG PTT zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT w dniu 8 września 2019 w Hotelu Diament Arsenal Palace przy ul. Paderewskiego 35 w Chorzowie.

I termin - godzina 15:00, II termin - godzina 15:30

Jednocześnie ZG PTT zatwierdza następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu:
  1. Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
  2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
  3. Wybór Komisji Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
  6. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
  7. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTT
  8. Zatwierdzenie zmian w Statucie PTT
  9. Wybory uzupełniające do Głównego Sądu Koleżeńskiego 
  10. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT