Szkolenie okręgowe z Franco Formica 16 kwietnia w godz. 18:15-21:30 (4 x 45min), Warszawa, ul. Poligonowa 32


2019-03-13

Zapraszamy na szkolenie okręgowe z Franco Formica
16 kwietnia w godz. 18:15-21:30 (4 x 45min),
Warszawa, ul. Poligonowa 32.

Koszt udziału 120 zł/os – dla członka OM PTT , osoby z innych Okręgów PTT – 150 zł/os.
Płatność na konto:
Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki
47 1020 1055 0000 9802 0132 4136 
z dopiskiem „szkolenie z Franco Formica”

Zgłoszenia do dnia 30.03.2019 r email: waldemar_sakowski@go2.pl, proszę podać: imię i nazwisko uczestnika/ów, okręg, klub oraz dołączyć potwierdzenie przelewu.

Lekcje indywidualne – zgłoszenia Przemysław Łowicki
tel.606326666, email: przemek.lowicki@yahoo.com

 


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT