Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych - Łomianki 13 października 2019


2019-08-28

 

ZAPROSZENIE

 

Z satysfakcją i wielką przyjemnością w imieniu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego oraz organizatorów Klubu Tanecznego Fast-Step pragnę zaprosić Państwa zespoły do uczestnictwa w Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych o Puchar Burmistrza Łomianek, który odbędzie się w dniu 13.10.2019 r.

Prestiż i rangę imprezy podnosi fakt, że zostanie ona rozegrana o Puchar Pani Burmistrz Łomianek, zaś Integracyjne Centrum Dydaktyczno – Sportowe, w którym odbędzie się Przegląd, gwarantuje wysoki poziom organizacji i dbałości o szczegóły konkursu.

Zaangażowanie władz Okręgu Mazowieckiego PTT oraz sprzyjające warunki tworzą możliwość konfrontacji dorobku artystycznego Państwa zespołów tanecznych, integracji środowiska tanecznego oraz wymianę doświadczeń między choreografami i instruktorami.

Dla wszystkich zespołów przewidziano puchary zaś dla uczestników – medale.

W załączeniu przesyłam regulamin i kartę zgłoszeń Przeglądu. Szczegółowy program przesłany zostanie po zamknięciu list zgłoszeń.

 

Z tanecznym pozdrowieniem

 

Prezes

Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Okręg Mazowiecki

Waldemar Sakowski

 zaproszenie

 regulamin

 karta zgloszenia

 karta zgloszenia


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT