2018

Komunikat dot. wznowienia przerwanego Walnego Zebrania Sprawozdawczego OM PTT


2018-06-02

 Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego OM PTT za rok 2017 (dalej: "Zebranie") obrady Zebrania drugiego terminu zostały przerwane celem dokończenia zatwierdzonego porządku obrad Zebrania co do następujących punktów:

7. Wolne wnioski
8. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania
9. Zakończenie Walnego Zebrania
Obrady zostaną wznowione dnia 4 czerwca 2018 roku, godzin a 17:10, miejsce: Warszawa, ul. Puławska 73/75.
Informujemy, że zgodnie ze Statutem PTT po wznowieniu obrad mandaty do głosowania będą wydawane wszystkim uprawnionym członkom, którzy przybędą na Zebranie w wyznaczonym terminie.

 więcej >


Nadzwyczajne Walne Zebranie Okręgu Mazowieckiego


2018-05-14

 

Zarządu Głównego Uchwałą ZG PTT nr 49/2018 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Okręgu Mazowieckiego PTT.więcej >


Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Mazowieckiego


2018-04-30

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu OM PTT nr 54/2018 z dnia 29 kwietnia 2018r. Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Mazowieckiego PTT za rok 2017. więcej >


WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!!!


2018-03-30

 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego składa Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. więcej >

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT