Uchwała o skreśleniu członków OM PTT, którzy nie opłacili składek członkowskich

Brak wpisów2017-02-10

Uchwała Zarządu OM PTT nr 152/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.

- dotyczy skreślenia z listy członków zwyczajnych OM PTT

 

W związku z nie wywiązywaniem się z zobowiązań statutowych, w szczególności nie opłacaniem składek członkowskich, Zarząd OM PTT  podejmuje decyzję o skreśleniu z listy członków zwyczajnych z dniem 09.02.2017 roku, osób które nie opłaciły składek członkowskich za rok 2017 i lata wcześniejsze.

 

Uchwała wchodzi w życie 9 lutego 2017 roku i podlega opublikowaniu w siedzibie OM PTT oraz na stronie www.taniec.mazowsze.pl.


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT