Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OM PTT

Brak wpisów2017-02-21

Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Mazowieckiego PTT.

Termin: 22 lutego 2017 godz. I termin – 17:30, drugi termin: 18.00
Miejsce: Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59, Aula Leona Koźmińskiego

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego
3. Wybór Prezydium
4. Wybór Komisji Mandatowej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania
8. Zatwierdzenie porządku obrad
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
12. Dyskusja nad sprawozdaniami
13. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępujących władz
14. Przyjęcie uchwały w sprawie liczebności władz Okręgu
15. Wybór Prezesa Zarządu Okręgu
16. Wybór członków Zarządu Okręgu
17. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Okręgu
18. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego Okręgu
19. Wybór Delegatów na Walny Zjazd PTT
20. Ukonstytuowanie się władz Okręgu
21. Przyjęcie uchwał i wniosków
22. Zakończenie Walnego Zebrania

 

 Uprawnieni do głosowania OMPTT_22.02.2017

 

 2017 Regulamin Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze i Ordynacja Wyborcza


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT