Zmiana przepisów dot. klasy A oraz strojów tanecznych

Brak wpisów2018-01-28

 

 

Decyzją Zarządu Głównego PTT od 1.02. 2018 wchodzą w życie nowe przepisy dla klasy tanecznej A oraz dot. strojów tanecznych.

 

Uchwała ZG PTT nr 4/2018 z dn. 21.01.2018

 
ZG PTT postanawia dodać w pkt.1.1 Systemu Premium możliwość rozgrywania ogólnopolskich turniejów klasowych także w klasie A w stosownej kategorii wiekowej.
Tym samym punkty 1.1 , 1.2. i 1.3 Systemu PREMIUM uzyskują następującą treść:

1.1. Turnieje w Systemie PREMIUM to turnieje ogólnopolskie, rozgrywane stosownie do kategorii wiekowej, w klasach tanecznych: H, G, F, E, D, C, B i A. System PREMIUM nie obejmuje rywalizacji w najwyższej klasie danej kategorii wiekowej.

1.2. W klasach F, E, D, C, B i A - podwyższenie klasy poprzez punkty PREMIUM jest także możliwe poprzez udział w turniejach klasyfikacyjnych ( zgodnie z przepisami STT PTT-patrz pkt.9).

1.3. Dopuszcza się rozgrywanie turnieju PREMIUM kategorii Młodzieży oraz 
Dorosłych łącznie - jako kategorii wiekowej powyżej 15 lat klasa F, E, D, C, B lub A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 r. i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Uchwała ZG PTT nr 2/2018 z dn. 21.01.2018

ZG PTT postanawia wykreślić z aktualnie obowiązujących Przepisów Sportowego Tańca Towarzyskiego z załącznika nr 6 Stroje Taneczne zapis dotyczący grupy IV – strój tancerki:
,,Majtki w kolorze skin są niedozwolone”.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów
 


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT