Spotkanie informacyjno – dyskusyjne ON-LINE na platformie ZOOM 16 czerwca 2020


2020-06-29

Rozpoczeliśmy wygodną, cykliczną  formę komunikacji z Państwem, która służyć będzie przekazywaniu Wam istotnych zagadnień, nowości, rozwiązań, które chcemy Państwu przekazywać jako członkom naszej społeczności – Okręgu Mazowieckiego PTT - spotkania informacyjno dyskusyjne ON-LINE na platformie ZOOM.

Będziemy też wspomagać Wasze działania, lub pomagać rozwiązać zaistniałe problemy na płaszczyźnie zawodowej. Przy tej okazji chcemy złożyć podziękowania naszym wyjątkowym gościom specjalnym również i spoza naszego okręgu, którzy przysłuchiwać się będą naszej formule i – mamy nadzieję - posłużą również głosem doradczym.

W dniu 16 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie w tym cyklu wg poniższego porządku:

9:55-10:00 - Logowanie - porady techniczne - Maciej Piwiński

10:00-10:05 - Otwarcie - Waldemar Sakowski (5 min)

10:05-10:20 - Program wsparcia aC-19 dla klubów, szkół tańca oraz instruktorów - Członków Zwyczajnych oraz Wspierających Okręgu Mazowieckiego PTT:

  • nieodpłatna pomoc prawna,
  • wsparcie finansowe,
  • możliwość pokrycia udokumentowanych kosztów,
  • certyfikacja i rekomendacja klubów - Waldemar Sakowski (15 min)

10:20-10:35 - Organizacja obozów wakacyjnych – Maciej Piwiński (15 min)

10:35-10:40 - PRZERWA (5 MIN)

10:40-10:55 - Certyfikat jakości – Jacek Stefański (15 min)

10:55-11:10 - Współpraca z Wydziałami Oświaty dzielnic W-wy - Jacek Krupa (15 min)

11:10 - odpowiedzi na zadawane pytania przez uczestników spotkania


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT