II Spotkanie ZOOM OM PTT 8 lipca 2020


2020-06-29

Szanowni Państwo,

Kontynuując rozpoczęty w czerwcu cykl inicjujący tę zapowiadaną przeze mnie stałą formę komunikacji z Państwem polegającą na dzieleniu się z Wami - czyli naszą społecznością - istotnymi, przydatnymi i ważnymi informacjami, chcielibyśmy tym razem zaprosić Państwa w środę, 8 lipca o 21:30 przed komputery, aby zdyskontować dla naszej wspólnej korzyści horyzont czasowy, który upłynął od naszego ostatniego spotkania w proponowanej przez nas - tej właśnie formie audiowizualnej. Zaproponowany przeze mnie program spotkania przewidywał będzie wystąpienia praktyków - członków PTT, merytorycznie przygotowanych w wybranych zagadnieniach. Poszerzony również zostanie czas na odpowiedzi na Państwa pytania, na przeprowadzenie swobodnej, ale uporządkowanej dyskusji. Wierzę, że wspierając Państwa w ten sposób wspólnie uczynimy jeden, a może nawet dwa przysłowiowe kroki naprzód... że ta forma wsparcia zainspiruje nas do szerzej zakrojonych działań, ale czynionych świadomie, popartych praktyką osób, chcących podzielić się z nami interesującą nas praktyką. 

Kolejny raz składam podziękowania naszym wyjątkowym gościom specjalnym również i spoza naszego okręgu, którzy przysłuchiwać się będą naszej formule i – mamy nadzieję - posłużą również głosem doradczym.

Zapraszam Was zatem na drugie z takich spotkań informacyjno – dyskusyjnych ON-LINE na platformie ZOOM, wg proponowanego, poniższego porządku:

 

21:25-21:30 Logowanie - porady techniczne - Maciej Piwiński

21:30 - 21:35 Otwarcie - Waldemar Sakowski (5 min)

21:35 - 22:00 Informacja o przebiegu I turnusu obozu tanecznego w kontekście przewidywanych kontroli Sanepidu, Kuratorium, Policji, Straży Pożarnej, BHP i innych służb, porady praktyczne - Maciej Piwiński (25 min)

22:00 - 22:05 PRZERWA (5 min)

22:05 - 22:20 Organizacja zajęć tanecznych w Ośrodkach Kultury w czasie pandemii – Andrzej Łukomski (15 min)

22:20 - 22:35 Pomoc Okręgu Mazowieckiego w organizacji klubu, szkoły tańca w wyszukaniu pracy w charakterze instruktora - Waldemar Sakowski (15 min)

22:35 - 22:40 Aktualności taneczne z kraju i świata (5 min ) - Waldemar Sakowski

22:40 - Odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników spotkania

 

Zapraszamy w dniu 8 lipca (środa) o 21: 30

Osoby zainteresowane tematyką omawianą na II Spotkaniu ZOOM w dniu 8 lipca proszę, by napisali do mnie na adres mailowy: waldemar_sakowski@go2.pl, podając imię i nazwisko, klub oraz okręg PTT aby uzyskać dostęp do spotkania.

Do zobaczenia,

Waldemar Sakowski – Prezes Zarządu OM PTT


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT