Walne - Sprawozdawcze Zebranie Okręgu Mazowieckiego PTT 31 sierpnia 2020 w formule ONLINE


2020-06-29

Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego postanawia, że w związku z epidemią COVID 19 Walne Sprawozdawcze Zebranie Okręgu Mazowieckiego PTT w dn. 31.08.2020 odbędzie się w formule on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM. Godziny rozpoczęcia pozostają bez zmian, tj.

I-szy termin 11.00, II-gi termin godz. 11.30.

Proponowany porządek Zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania,

  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania,

  3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej,

  4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjno- Wnioskową,

  5. Zatwierdzenie porządku Zebrania,

  6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego,

  7. Zakończenie Zebrania.Materiały sprawozdawcze poniżej:

 2020 sprawozdanie prezesa

 2020 preliminarz budżetu om ptt

 2020 sprawozdanie osk om ptt za 2019

 2020 sprawozdanie skarbnika ptt za 2019

 2020 sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2019


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT

Wyślij wiadomość
Facebook administracja