WSPARCIE aC-19 dla klubów, szkół tańca oraz instruktorów – członków zwyczajnych oraz wspierających Okręgu Mazowieckiego PTT


2020-06-29

WSPARCIE aC-19

DLA KLUBÓW, SZKÓŁ TAŃCA ORAZ INSTRUKTORÓW – CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PTT

Działając w oparciu o statut PTT, w duchu jego art.4 pkt.1, ppkt.11, Zarząd Okręgu Mazowieckiego ogłasza WDROŻENIE programu WSPARCIE aC-19 uznając za podmioty uprawnione do bycia jego beneficjentem: kluby sportowe, szkoły tańca, oraz instruktorów zrzeszonych oraz funkcjonujących w obszarze Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego w horyzoncie czasowym nie krótszym niż 3 miesiąc od daty publikacji przedmiotowego dokumentu.

W zakresie działań pomocowych znajdują się:

  1. Nieodpłatna pomoc prawna
  2. Pomoc we wsparciu finansowym
  3. Możliwość pokrycia udokumentowanych kosztów
  4. Udzielenie wsparcia klubom oraz szkołom tańca

 Wzór formularza wniosku, przedmiot i zakres pomocy, kryteria, których spełnienie jest wymagane oraz pełny tekst programu Wsparcie aC-19 można uzyskać po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mailowy: waldemar_sakowski@go2.pl.

Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa Tanecznego
Okręg Mazowiecki

Waldemar Sakowski

 


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT