Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Okręgu Mazowieckiego PTT - 13 maja 2021


2021-04-21

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT postanawia zwołać Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Okręgu Mazowieckiego PTT w dniu 13.05.2021 r.

I termin – godz. 18:00,

II termin – godz. 18:30.

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Wyborcze Okręgu Mazowieckiego PTT odbędzie się w formie elektronicznej poprzez platformę ZOOM.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgu Mazowieckiego PTT:

 1. Otwarcie Zebrania

 2. Wybór Przewodniczącego

 3. Wybór Prezydium

 4. Wybór Komisji Mandatowej

 5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej

 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

 7. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zjazdu

 8. Zatwierdzenie porządku obrad

 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu

 10. Sprawozdanie finansowe

 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

 12. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego

 13. Dyskusja nad sprawozdaniami

 14. Przyjęcie sprawozdań przez głosowania

 15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępujących władz

 16. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności władz

 17. Wybór Prezesa Zarządu Okręgu

 18. Wybór członków Zarządu Okręgu

 19. Wybór członków Komisji Rewizyjnej

 20. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego

 21. Wybór delegatów na Walny Zjazd PTT

 22. Przyjęcie uchwał i wniosków

 23. Zakończenie Walnego Zjazdu S-W.

 

Materiały sprawozdawcze oraz szczegóły WZSW w formie on-line będą opublikowane na stronie internetowej Okręgu Mazowieckiego PTT na 14 dni przed terminem WZSW.

Materiały sprawozdawcze


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT