Nadzwyczajny Walny Zjazd Okręgu Mazowieckiego PTT2015-01-20

Warszawa, 15 grudnia 2014

 

 

 

 

Członkowie zwyczajni

Okręgu Mazowieckiego

Polskiego Towarzystwa Tanecznego

 

 

 

 

W związku z ustąpieniem członków Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Okręgu Mazowieckiego PTT.

 

Termin: 18 marca 2015 r. godz. 19.30 - I termin; 20.00 - II termin

 

Miejsce: Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 59

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu

2. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu

3. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu

4. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego OM PTT w miejsce ustępujących osób

5. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu

 

Wszyscy członkowie uczestniczący w Zebraniu przy pobieraniu mandatu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia dowodu wpłaty za składkę członkowską.

 

Materiały dotyczące obrad Walnego Zjazdu znajdują się w siedzibie OM PTT i będą do wglądu na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zjazdu (po uprzednim umówieniu spotkania).

 

Z poważaniem,

 

Prezes ZOM PTT

 

Paweł de Pourbaix


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT