Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Okręgu Mazowieckiego PTT - 13 maja 2021

 

Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Mazowieckiego PTT za 2022 r.

19.04.2023 r.

Miejsce zebrania: Akademia Tańca, al. Jerozolimskie 123A

I termin: godz. 10:00, II termin godz. 10:30.

 sprawozdanie-om-ptt-za-2022r

 porządek-obrat-walnego-zjazu-om-ptt

 

 

Zarzad OM PTT ogłasza nabór ofert na organizację turniejów tańca w 2023 roku. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Prezesem Zarządu OM PTT Piotrem Purchała.

 

 

Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 18 sierpnia 2022 r. odszedł honorowy członek naszej tanecznej rodziny pan Waldemar Ziomek. Wieloletni trener, sędzia, oraz były Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Łączymy się w smutku z rodziną.

 

 

 Protokół walnego zebrania sprawozdawczego om ptt z dnia 13.04.2022 r

 

Szkolenie Okręgowe ze Stefano Di Filippo i Franco Formica
Termin : 6.06.2022, godz. 18.30-20.00, 20.15-21.45
Miejsce: Warszawa ul. Poligonowa 32
Koszt:
180zl dla członków Okręgu Mazowieckiego PTT
220 zł dla członków pozostałych okręgów PTT
Zgłoszenia na zajęcia grupowe oraz lekcje indywidualne przyjmuje Piotr Purchała. Zgłoszenie wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przesyłać na adres: piotrpurchala@gmail.com do dnia 2.06.2022r. Płatność gotówka w dniu szkolenia nie będzie przyjmowana.

 

 

 

 

Drodzy Tancerze
Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród finansowych dla finalistów Mistrzostw Polski PTT 2021 reprezentujących mazowieckie szkoły tańca. 
Wniosek powinien zawierać:
Imię i nazwisko,
Kategoria wiekowa,
Styl
Uzyskane miejsce/a
Reprezentowany klub 
Kontakt, nr telefonu, adres mailowy
Numer konta bankowego, na który ma zostać przelana nagroda.
Wniosek należy przesłać na adres:
piotrpurchala@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2021.
Wnioski wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Mazowieckiego PTT za 2021 r.

13.04.2022 r.

Miejsce zebrania: Akademia Tańca, al. Jerozolimskie 123A

I termin: godz. 10:00, II termin godz. 10:30.

 

 

2022-02-28

ZG PTT anuluje :

 -  wszystkie zgody na sędziowania podczas imprez organizowanych  przez PTT udzielone sędziom Federacji Rosyjskiej, 

 -  możliwość startów zawodników reprezentującym Federację Rosyjską podczas imprez organizowanych przez PTT

 Ponadto wzywa swoich członków wspierających do zaprzestania organizowania szkoleń z trenerami i parami tanecznymi Federacji Rosyjskiej, a zawodników oraz sędziów PTT do nieuczestniczenia w imprezach organizowanych przez podmioty z Federacji Rosyjskiej.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl , oraz na stronach internetowych okręgów.

 

 

 

Szkolenie Okręgowe z Bryanem Watsonem

Termin : 16.02.2022, godz. 18.30-20.00, 20.15-21.45
Miejsce: Warszawa ul. Poligonowa 32
Koszt:
180zl dla członków Okręgu Mazowieckiego PTT
220 zł dla członków pozostałych okręgów PTT
Zgłoszenia na zajęcia grupowe przyjmuje Piotr Purchała. Zgłoszenie wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przesyłać na adres: piotrpurchala@gmail.com do dnia 13.02.2022r.
Płatność przelewem na konto OM PTT do dnia 13.02. 2022r.
Płatność gotówka w dniu szkolenia nie będzie przyjmowana.
Zgłoszenia na lekcje prywatne przyjmuje Marek Fiksa, tel. 602 253 403

 Ranking Mazowieckiej Ligi Tanecznej 2021

 

W dniu 26.06.2021 r. Walne Zebranie Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego wybrało Zarząd Okręgu Mazowieckiego na lata 2021-2025.

 

 

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 52/2012 z dnia 04.06.2021

dotyczy: przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Okręgu Mazowieckiego PTT

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT postanawia zwołać Zebranie Sprawozdawcze Wyborcze Okręgu Mazowieckiego PTT w dniu 26.06.2021 r.
I termin – godzina 10.00
II termin – godzina 10.30

Walne Zebranie Sprawozdawcze Wyborcze Okręgu Mazowieckiego PTT odbędzie się w Szkoła Tańca Riviera ul.Waryńskiego 12, Warszawa

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgu Mazowieckiego PTT:
1.Otwarcie Zebrania
2.Wybór przewodniczącego
3.Wybór Prezydium
4.Wybór Komisji Mandatowej
5.Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej
6.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7.Stwierdzenie prawomocności Walnego Zjazdu
8.Zatwierdzenie porządku obrad
9.Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu
10.Sprawozdanie finansowe
11.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
12.Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego
13. Dyskusja nad sprawozdaniami
14.Przyjęcie sprawozdań przez głosowania

15.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępujących władz
16.Podjęcie uchwały w sprawie liczebności władz
17.Wybór Prezesa Zarządu Okręgu
18.Wybór członków Zarządu Okręgu

19.Wybór członków Komisji Rewizyjnej
20.Wybór członków Sądu Koleżeńskiego
21.Wybór delegatów na Walny Zjazd PTT
22.Przyjęcie uchwał i wniosków
23.Zakończenie Walnego Zjazdu S-W.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Okręgu Mazowieckiego.


2021-04-21

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT postanawia zwołać Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Okręgu Mazowieckiego PTT w dniu 13.05.2021 r.

I termin – godz. 18:00,

II termin – godz. 18:30.

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Wyborcze Okręgu Mazowieckiego PTT odbędzie się w formie elektronicznej poprzez platformę ZOOM.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgu Mazowieckiego PTT:

 1. Otwarcie Zebrania

 2. Wybór Przewodniczącego

 3. Wybór Prezydium

 4. Wybór Komisji Mandatowej

 5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej

 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

 7. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zjazdu

 8. Zatwierdzenie porządku obrad

 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu

 10. Sprawozdanie finansowe

 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

 12. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego

 13. Dyskusja nad sprawozdaniami

 14. Przyjęcie sprawozdań przez głosowania

 15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępujących władz

 16. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności władz

 17. Wybór Prezesa Zarządu Okręgu

 18. Wybór członków Zarządu Okręgu

 19. Wybór członków Komisji Rewizyjnej

 20. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego

 21. Wybór delegatów na Walny Zjazd PTT

 22. Przyjęcie uchwał i wniosków

 23. Zakończenie Walnego Zjazdu S-W.

 

Materiały sprawozdawcze oraz szczegóły WZSW w formie on-line będą opublikowane na stronie internetowej Okręgu Mazowieckiego PTT na 14 dni przed terminem WZSW.

Materiały sprawozdawcze


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT