2018

Uchwala Zarządu OM PTT nr 1/2018 z dnia 14 września 2018r.

 Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT zmienia adres siedziby na:

Okręg Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Al. Jerozolimskie 123a,

02-017 Warszawa

 

Uchwala Zarządu OM PTT nr 2/2018 z dnia 14 września 2018r.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT powołuje pana Macieja Piwińskiego na Koordynatora do spraw dzieci i młodzieży w Okręgu Mazowieckiem PTT.

 

Uchwala Zarządu OM PTT nr 3/2018 z dnia 14 września 2018r.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT  powołuje pana Tomasza Reindla na administratora Centralnej Bazy Danych Okręgu Mazowieckiego PTT, fanpage facebook Okręgu Mazowieckiego PTT,  strony www .taniec.mazowsze.pl

 

Uchwala Zarządu OM PTT nr 4/2018 z dnia 14 września 2018r.

 zatwierdza się zakresy działania Członków Zarządu

 uchwala zarządu om ptt nr 4:2018 

 

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 5/2018 z dnia 26 września 2018r.

Dotyczy: zmiany składu sędziowskiego na Mistrzostwach Okręgu Mazowieckiego i Świętokrzyskiego oraz na Otwartym Pucharze Okręgu Mazowieckiego

 uchwała zarządu om ptt nr 5:2018

 

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr. 6/2018 z dnia 26 września 2018r.

Dotyczy: przechowywania dokumentów i majątku OM PTT

Zarząd OM PTT powierza wiceprezesowi OM PTT Ireneuszowi Sulewskiemu przechowywanie dokumentacji i majątku PTT .

 

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 7/2018 z dnia 26 września 2018r.

dotyczy:  zlecenia firmie zewnętrznej kontroli dokumentacji  OM PTT za rok. 2018

Z dniem 26. września 2018 r. ZOM  PTT postanawia  w całości uchylić uchwałę nr 58/2018 z dnia 26 maja 2018 r.

 

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 8/2018 z dnia 26 września 2018r.

Dotyczy: obsługi książeczek startowych

Uchwała Zarządu OM PTT nr 9/2018 z dnia 26 września 2018r.

Dotyczy: dostępu do środków finansowych, rachunku bankowego, karty debetowej, dostęp do bankowości elektronicznej w BANKU PKO BANK POLSKI S.A ODDZIAŁ V Warszawa

Uchwała Zarządu OM PTT nr 10/2018 z dnia 4 października 2018r.

Dotyczy: Uzupełnienia komisji sędziowskiej na Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego i Świętokrzyskiego oraz Otwartego Pucharu Okręgu Mazowieckiego.

 uchwała zarządu om ptt nr 8,9,10:2018

 

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 11/2018 z dnia 17 października 2018r.

Dotyczy: Wykreślenia z kalendarza imprez turnieju tańca

 uchwała zarządu om ptt nr 11:2018

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 12/2018 z dnia 23 października 2018r.

Dotyczy: zatwierdzenia organizacji turnieju tańca 9 grudnia 2018r.

Uchwała Zarządu OM PTT nr 13/2018 z dnia 23 października 2018r.

Dotyczy: Finału mazowieckiej Ligi Tanecznej

 uchwała zarządu om ptt nr 12 i 13:2018


Uchwała Zarządu OM PTT nr 14/2018 z dnia 12 listopada 2018r.

Dotyczy: Organizacji Mistrzostw i Pucharu Okręgu Mazowieckiego na rok 2019.

 uchwała zarządu om ptt nr 14:2018

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 15/2018 z dnia 20 listopada 2018r.

Dotyczy: Zatwierdzenia składu komisji sędziowskiej turnieju tańca Christmas Party w dniu 9 grudnia 2018 r 

 uchwała zarządu om ptt nr 15:2018Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT