Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Mazowieckiego


2018-04-30

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu OM PTT nr 54/2018 z dnia 29 kwietnia 2018r. Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Mazowieckiego PTT za rok 2017.

 

Termin: 29 maja 2018 godz. I termin – 17:30, drugi termin: 18.00

Miejsce: Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego:

  1. Otwarcie Zebrania
  2. Wybór Prezydium Zebrania
  3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania
  4. Zatwierdzenie porządku obrad
  5. Sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego OM PTT
  6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium i zatwierdzeniem sprawozdań
  7. Wolne wnioski.
  8. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania
  9. Zakończenie Walnego Zebrania

 

Materiały na Walny Zjazd dostępne będą od 22 maja 2018 r. (do wglądu po uprzednim umówieniu spotkania).

 

Z  poważaniem

Paweł de Pourbaix

Prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTT


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT