Władze Okręgu Mazowieckiego PTT

Skład Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTT

Prezes

Piotr

Purchała 

 


Wiceprezes

Ireneusz

Sulewski


Wiceprezes

Kamila

Kajak-

Mosejcuk

Skarbnik

Marcin
Połacieniec


 

Sekretarz

Antoni Żaliński

 

Członek Zarządu

Tomasz

Reindl

Członek Zarządu

Marek

Fiksa

 

 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Członek

Zenon

Gardyjańczyk

Członek

Arkadiusz

Kuś

Członek

Karol

Jesionek

 

Skład Sądu Koleżeńskiego Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Przewodniczący 

Karolina

Banaszek

Wiceprzewodniczący

Anna

Kuś

Sekretarz 

Zuzanna

Wenerska


Członek  

Dominika

Mliczek

 

Członek

Magdalena

Tarnowska

 

 


 

Delegaci Okręgu Mazowieckiego PTT

Karolina Banaszek

Anna Kuś


Ireneusz Sulewski


Andrej Mosejcuk

Kamila Kajak-Mosejcuk


Tomasz Reindl

Andrzej Jarosz

Oskar Dziedzic

Karol Jesionek

Dominika Mliczek

Marek Fiksa

Arkadiusz Kuś

Damian Kardasiński

Przemysław Figurski

Anja Khrycheva

Marcin Połacieniec

Piotr Purchała

Mikhail Stetsiuk

Magdalena Tarnowska

Antoni Żaliński

 

 

 

 

 

 Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT