Historia Okręgu Mazowieckiego PTT

 

       Poprzedni wiek, lata pięćdziesiąte. W Warszawie działa jedyna szkoła tańca prowadzona przez braci Sobiszewskich, mieszcząca się na Nowym Świecie. Chętni uczą się tańca /różne techniki taneczne łącznie z klasyką/ i dobrego zachowania. Następnie przy ulicy Wilczej powstaje szkoła tańca Stanisława Kłosowskiego, w której nauczą się już użytkowego tańca towarzyskiego. Potem szkołę tę prowadził Roman Polański.

Dokładnie 31 grudnia 1956 roku w Krakowie zarejestrowano Polski Klub Taneczny zrzeszający nauczycieli tańca towarzyskiego, tancerzy amatorów, miłośników tańca i działaczy. Trzeba jednak wiedzieć, że pierwszym, który podjął działania na forum Ministerstwa Kultury i Sztuki na rzecz zorganizowania polskiego ruchu tańca towarzyskiego był Stanisław Kłosowski, nauczyciel i właściciel szkoły tańca. Miało to miejsce w latach 1955-1956.

W 1961 roku trzech pracowników Akademii Wychowania Fizycznego z Zakładu Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych i Tańców kończy studium dla nauczycieli tańca towarzyskiego. Studium to prowadzone jest przez prof. Mariana Wieczystego w Krakowie pod patronatem Polskiego Klubu Tanecznego. Są to: Maria Kapczyńska, Witold Malinowski i Czesław Sroka. Właśnie oni stają się twórcami tańca towarzyskiego w województwie warszawskim i założycielami pierwszych klubów turniejowego tańca towarzyskiego.
Powstaje Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego działający w Akademii Wychowania Fizycznego. Trenerem jest doktor nauk wychowania fizycznego Czesław Sroka.


         Magister Witold Malinowski zakłada kluby przy Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Z czasem kluby te stają się najsilniejsze w Polsce. Z klubów tych pochodzą Mistrzowie Polski i czołowe pary, które reprezentują Warszawę w kraju i za granicą. Są to Ryszard i Zofia Teperkowie, Józef i Lena Suchowiakowie, Jarosław i Danuta Trylscy, Adam i Barbara Konieczni, Stanisław Słowikowski i Ruta Krajewska, Henryk Dzierzbicki i Elżbieta Burzyńska, Mikołaj Korzun i Albina Siwek, Edward i Ruta Krajewscy, Marek Koziorowski i Zofia Koter, Bogdan i Balbina Osieccy oraz Janusz Rybicki i Krystyna Chicińska.

Mistrzowie Polski: Zofia i Ryszard Teperkowie, Adam i Barbara Konieczni, Józef i Lena Suchowiakowie, Henryk Dzierzbicki i Elżbieta Burzyńska reprezentują Polskę na Mistrzostwach Europy i Świata.

         Trenerzy tych klubów biorą udział w turniejach tanecznych dla nauczycieli. Czesław Sroka z Marią Kapczyńską zwyciężają w krajowych turniejach tańca i Otwartych Mistrzostwach Warszawy. W tych czasach kluby te organizują międzynarodowe turnieje tańca towarzyskiego i sprowadzają czołowe pary pokazowe z Europy.

Studencki Klub Taneczny przy SGPiS w latach późniejszych, pod wodzą Mikołaja Korzuna przejawiał dużą aktywność organizacyjną, która przejawiała się między innymi zorganizowaniem: 

  • I Międzynarodowego Turnieju Tańca w Warszawie w ramach II-giej Wiosny Kulturalnej Studentów,
  • klubów tanecznych przy Akademii Medycznej i przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz przy Politechnice Warszawskiej,
  • Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzyskiego w Auli Głównej SGPiS z okazji 10-lecia Polskiego Klubu Tanecznego. Uczestnikami turnieju byli: Alex Moore,. Mistrzowie Świata Państwo Barsi z Paryża oraz Państwo Higgins z Londynu. W turnieju uczestniczyły pary z 14 państw i był przez 2 godziny transmitowany przez Telewizję Polską.

Powstaje Oddział Warszawski Polskiego Klubu Tanecznego, którego prezesem zostaje Stanisław Kłosowski, potem Witold Malinowski.

         W 1966 roku Polski Klub Taneczny zostaje przekształcony w Federację Stowarzyszeń i Klubów Tanecznych w Polsce. Agendami są ośrodki tańca i kluby. W Warszawie powstaje Warszawski Ośrodek Tańca, którego dyrektorem zostaje Ruta Krajewska. Ośrodek ten upowszechnia masową formę kultury tańca towarzyskiego.


        W latach siedemdziesiątych Zarząd Główny Federacji zostaje przeniesiony do Warszawy. Czołowi działacze warszawscy zajęci pracą naukową i kontraktami zagranicznymi, doprowadzają do regresu w tańcu towarzyskim. Silne kluby taneczne zawieszają swoją działalność i taniec turniejowy w Polsce przestaje istnieć. Czesław Sroka zakłada zespół tańca ludowego. Dopiero profesor Wieczysty wspólnie z późniejszym prezesem Bogdanem Jabłońskim reaktywują taniec towarzyski w Polsce.

          Witold Malinowski zakłada nowy klub taneczny „Stodoła” przy Politechnice Warszawskiej. W pierwszych Mistrzostwach Polski po wznowieniu działalności biorą udział 4 pary z tego 3 z Warszawy. Z klubu „Stodoła” wywodzą się następujące pary: Henryk Piasecki i Grażyna Łysakowska, Stanisław Piórkowski i Anna Sułowska, Katarzyna Horn i Andrzej Smyk, Włodzimierz i Iwona Ciok, Waldemar i Monika Sakowscy, Waldemar Wielgosz, Krzysztof Turkiewicz, Janusz Stelmach, Andrzej i Beata Bartoń. Witold Malinowski wychowuje najlepszą parę Polski - ośmiokrotnych Mistrzów Polski: Jacka Rembielińskiego i Janinę Gajewską. Stają się oni w tym czasie 10-tą parą Europy. Witold Malinowski tworzy formacje tańców latynoamerykańskich i standardowych. Są to pierwsze formacje tańca towarzyskiego w Polsce. Formacje te biorą udział w Mistrzostwach Europy i Świata. W tym czasie działacze warszawscy: dr. Mikołaj Korzun i dr. Jarosław Trylski opracowują przepisy sędziowskie i amatorskiego ruchu tanecznego. To prowadzi do uczciwej i rzetelnej rywalizacji par zgodnie z przepisami.
Następnie, co jest absolutną nowością w Polsce, powstają kluby dziecięce i młodzieżowe. Do tej pory tańcem towarzyskim przeważnie zajmowali się studenci. Założycielami tych klubów byli: M. Korzun i W. Malinowski. Zorganizowano turniej, w którym brało udział 500 par dziecięcych. Powstaje klub dziecięcy „Starówka”, kierowany przez Dyrektora Społecznego Domu Kultury Henryka Dzierzbickiego. Głównym trenerem był Witold Malinowski. Prowadzącymi zajęcia na co dzień Henryk i Jolanta Piaseccy. Był to pierwszy w Polsce zespół dziecięcy tańca towarzyskiego, biorący udział w konkursach par tanecznych i w festiwalach zespołów dziecięcych tańca towarzyskiego. Sukcesy zespołu: I miejsce w Kaliszu i Koninie w latach 1985 i 1986. Osoby zaczynające naukę tańca w dziecięcym klubie „Starówka” to przyszli Mistrzowie Polski w kategorii: młodzików , juniorów, amatorów i zawodowców w stylu standardowym i latynoamerykańskim. Do nich należą: Paweł de Pourbaix, Dariusz Kacprzak, Marcin Ściegliński, Beata Koprowska, Beata Zubko, Tomasz Dorosz, Monika Chojnacka, Magda Mielcarz, Marcin Szczepański. Większość z tych wybitnych tancerzy prowadzi obecnie swoje szkoły tańca i wychowała Mistrzów Polski w różnych kategoriach wiekowych.


         W latach siedemdziesiątych powstaje Stołeczny Klub Tańca Towarzyskiego „Varsowia” prowadzony przez Mikołaja Korzuna. Klub ten uznawany był za jeden z najlepszych w Polsce. W tym czasie powstają również kluby: Stołeczny Klub Tańca Towarzyskiego „Syrena”, „Takt”, „Swing”. Kluby te prowadzą: Maria Kapczyńska, Edward Krajewski, Andrzej Gomułka, Włodzimierz i Iwona Ciokowie, Henryk i Jolanta Piaseccy.


         W roku 1984 Federacja Stowarzyszeń i Klubów Tanecznych w Polsce zostaje przekształcona w Polskie Towarzystwo Taneczne. Prezesem Oddziału Warszawskiego PTT zostaje Danuta Markiewicz-Trylska. Zostaje zintegrowane środowisko taneczne, stwarza się warunki rozwoju par i trenerom. Działacze z Warszawy: Mikołaj Korzun, Adam Konieczny i Danuta Markiewicz-Trylska działają na forum ogólnopolskim i zostają wiceprezesami PTT.


         Powstaje Klub tańca towarzyskiego „Rytm”, działający w Domu Kultury na ulicy Obozowej w Warszawie, prowadzony przez Waldemara i Monikę Sakowskich. Klub ten staje się najsilniejszym w Polsce. Trenerzy wychowują Mistrzów Polski w różnych kategoriach wiekowych. Należy wymienić najbardziej utytułowanych tancerzy tego klubu. Mariusz Grzejszczak, Tomasz Dorosz, Katarzyna Grzęska (z d. Liberacka), Jarosław Marzec, Anna Klawender, Beata Koprowska, Marek Chojnacki, Monika Chojnacka (z d. Malczyk), Rafał Konopacki i Anna Radzikowska. W/w tancerze reprezentowali Warszawę na Mistrzostwach Europy, Świata oraz na największych imprezach tańca towarzyskiego. Waldemar i Monika Sakowscy organizują międzynarodowe turnieje w Warszawie z udziałem najlepszych profesjonalnych par świata. Wychowankowie klubu „Rytm” prowadzą obecnie najsilniejsze kluby w Polsce: Akademia Tańca – Ireneusz i Monika Sulewscy, „Corte” – Mariusz i Beata Grzejszczak, „Contra”- Marek Chojnacki. Marek Chojnacki organizuje co roku najbardziej prestiżową imprezę w Okręgu Mazowieckim: Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego „Polish Cup” pod patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Mariusz Grzejszczak i Beata Koprowska – Grzejszczak, trenerzy klubu „Corte” wychowali samych Mistrzów Polski i Wicemistrzów wśród młodzieży. Pary te ostatnio wzięły udział w Mistrzostwach Świata i Europy zajmując bardzo dobre miejsca.


         W latach osiemdziesiątych poprzedniego wieku pod skrzydłami Polskiego Towarzystwa Tanecznego działacze warszawscy D. Trylska i R. Nowogórski tworzą i upowszechniają w Polsce inne formy taneczne takie jak : disco dance, show dance, freestyle, duety i solo, break dance i electric booggie. Najsłynniejsze zespoły tańca nowoczesnego powstają w Siedlcach. Należy wymienić „Caro Dance” z Centrum Kultury i Sztuki pod kierunkiem Iwony Orzełowskiej. Zespoły te, duety i soliści zdobywają wielokrotnie tytuły Mistrzów Świata i Europy.
W Warszawie Beata Bartoń zakłada formację tańca towarzyskiego „Kamionek”. Formacja ta utytułowana w Polsce godnie nas reprezentuje. Obecnie formacje te prowadzone są przez znanego choreografa Piotra Galińskiego i również zdobywają tytuły mistrzowskie. Radom staje się kolebką formacji latynoamerykańskich. Formacje z Radomia zdobywają Mistrzostwa Świata i Europy. Te formacje to: ”Akant”, „Fantom”, „Czako”. Trenerzy: Andrzej Łukomski, Cezary Gruszka i Robert Jeżewski.


         W Pałacu Młodzieży cały czas działa sekcja tańca użytkowego oraz klub tańca turniejowego. Trenerem jest Ewa Gomułka, która przez lata wyszkoliła tysiące dzieci i młodzieży. Ewa Gomułka wraz z mężem Andrzejem przez kilka lat reprezentowali Warszawę jako para seniorów mieszkając w Niemczech.


         Klub tańca towarzyskiego „Swing” prowadzony przez Włodzimierza i Iwonę Cioków zajmują się tańcem na wózkach i dają radość osobom niepełnosprawnym. W świecie ze swoimi wychowankami zdobywają tytuły mistrzowskie w tej kategorii.

         Należy zaznaczyć działalność Warszawskiego Ośrodka Kultury /obecnie Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki/ i działającego w nim Stołecznego Klubu Tańca Towarzyskiego „Syrena”, który był jednym z najlepszych w Polsce. Tancerze z tego klubu: Dariusz Kacprzak, Witold Trylski, Tomasz Dorosz, Katarzyna Liberacka, Grzegorz Grzyb i Marta Krawczyk zdobyli tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski w różnych kategoriach wiekowych oraz reprezentowali Warszawę w kraju i za granicą na największych imprezach tanecznych świata. Kierownikiem klubu „Syrena” była Danuta Trylska, która organizowała międzynarodowe turnieje Syrena Open z profesjonalnymi parami pokazowymi najlepszymi w świecie. Danuta Trylska również organizowała kursy kwalifikacyjne, dające dyplom instruktora tańca o różnych specjalnościach: tańca towarzyskiego, ludowego lub współczesnego. W sumie wykształcenie średnie zawodowe zdobyło około 500 osób z całej Polski. Część z nich prowadzi kluby tańca w okręgu mazowieckim.


         W innych formach tanecznych dawna formacja amatorska „Volt” z trenerem Markiem Egurolą zdominowała swoim tańcem cała telewizję polską. Marek Egurola przez wiele lat zdobywał tytuły mistrzowskie jako tancerz amator i tancerz profesjonalny. 

Opracowanie:
Danuta Markiewicz - TrylskaPolskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT