Uchwały

Uchwala Zarządu OM PTT nr 1/2018 z dnia 14 września 2018r.

 Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT zmienia adres siedziby na:

Okręg Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Tanecznego

Al. Jerozolimskie 123a,

02-017 Warszawa

 

Uchwala Zarządu OM PTT nr 2/2018 z dnia 14 września 2018r.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT powołuje pana Macieja Piwińskiego

na Koordynatora do spraw dzieci i młodzieży w Okręgu Mazowieckiem PTT.

 

Uchwala Zarządu OM PTT nr 3/2018 z dnia 14 września 2018r.

 Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT  powołuje pana Tomasza Reindla na administratora Centralnej Bazy Danych Okręgu Mazowieckiego PTT, fanpage facebook Okręgu Mazowieckiego PTT,  strony www .taniec.mazowsze.pl

 

Uchwala Zarządu OM PTT nr 4/2018 z dnia 14 września 2018r.

 zatwierdza się zakresy działania Członków Zarządu

 uchwala zarządu om ptt nr 4:2018 

 

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 5/2018 z dnia 26 września 2018r.

Dotyczy: zmiany składu sędziowskiego na Mistrzostwach Okręgu Mazowieckiego i Świętokrzyskiego oraz na Otwartym Pucharze Okręgu Mazowieckiego

 uchwała zarządu om ptt nr 5:2018

 

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr. 6/2018 z dnia 26 września 2018r.

Dotyczy: przechowywania dokumentów i majątku OM PTT

Zarząd OM PTT powierza wiceprezesowi OM PTT Ireneuszowi Sulewskiemu przechowywanie dokumentacji i majątku PTT .

 

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 7/2018 z dnia 26 września 2018r.

dotyczy:  zlecenia firmie zewnętrznej kontroli dokumentacji  OM PTT za rok. 2018

 Z dniem 26. września 2018 r. ZOM  PTT postanawia  w całości uchylić uchwałę nr 58/2018 z dnia 26 maja 2018 r.

 

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 8/2018 z dnia 26 września 2018r.

Dotyczy: obsługi książeczek startowych

Uchwała Zarządu OM PTT nr 9/2018 z dnia 26 września 2018r.

Dotyczy: dostępu do środków finansowych, rachunku bankowego, karty debetowej, dostęp do bankowości elektronicznej w BANKU PKO BANK POLSKI S.A ODDZIAŁ V Warszawa

Uchwała Zarządu OM PTT nr 10/2018 z dnia 4 października 2018r.

Dotyczy: Uzupełnienia komisji sędziowskiej na Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego i Świętokrzyskiego oraz Otwartego Pucharu Okręgu Mazowieckiego.

 uchwała zarządu om ptt nr 8,9,10:2018

 

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 11/2018 z dnia 17 października 2018r.

Dotyczy: Wykreślenia z kalendarza imprez turnieju tańca

 uchwała zarządu om ptt nr 11:2018

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 12/2018 z dnia 23 października 2018r.

Dotyczy: zatwierdzenia organizacji turnieju tańca 9 grudnia 2018r.

Uchwała Zarządu OM PTT nr 13/2018 z dnia 23 października 2018r.

Dotyczy: Finału mazowieckiej Ligi Tanecznej

 uchwała zarządu om ptt nr 12 i 13:2018


Uchwała Zarządu OM PTT nr 14/2018 z dnia 12 listopada 2018r.

Dotyczy: Organizacji Mistrzostw i Pucharu Okręgu Mazowieckiego na rok 2019.

 uchwała zarządu om ptt nr 14:2018

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 15/2018 z dnia 20 listopada 2018r.

Dotyczy: Zatwierdzenia składu komisji sędziowskiej turnieju tańca Christmas Party w dniu 9 grudnia 2018 r 

 uchwała zarządu om ptt nr 15:2018

 

Uchwała Zarządu OM PTT 16/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. 

Dotyczy: przyznania członkowi wspierającymu Fast- Step praw organizacji turniejów tańca 

 uchwała zarządu om ptt nr 16:2018

 

Uchwała Zarządu OM PTT 1/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy: zatwierdzenia protokołów z zebrań w Zarządu Okręgu Mazowieckiego w okresie od 14.09 2018 do 31.12.2018 r.

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 2/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy: przyznania członkowi wspierającemu Blue Classic Agnieszka Krupa prawa do  organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza dzielnicy Praga Południe w dniu 16 czerwca 2019 r.

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 3/2019 z dnia 23 stycznia 2019r. 

Dotyczy: przyznania członkowi wspierającemu Blue Classic Agnieszka Krupa prawa do  organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca „Christmas Party „ w dniu 08 grudnia2019r.


Uchwała Zarządu OM PTT nr 4/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy: przyznania członkowi wspierającemu Emotion Jacek Stefański prawa do  organizacji I  Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego w dniu 14 kwietnia 2019r. 

w Warce.

 

Uchwała Zarządu OM PTT 5/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy: przyjęcia w poczet członka wpierającego

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 6/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy: przyznania członkowi wspierającemu FAME Agnieszka Grzejda - Formacja Artystyczna Freak Show prawa do  organizacji turnieju Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanowa w dniu 31.03.2019r.

 

Uchwała Zarządu OM PTT 7/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy: zatwierdzenia regulaminu i  składu komisji sędziowskiej turnieju tańca  Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanowa w dniu 31.03.2019r. w Ciechanowie.

 

Uchwała Zarządu OM PTT 8/2019 z dnia 23 stycznia 2019r. 

Dotyczy: zatwierdzenia regulaminu i  składu komisji sędziowskiej  III Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego w Garwolin w dniu 24.03.2019r.

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 9/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy: przyznania członkowi wspierającemu Fast-Step organizacji  Małe Grand Prix w Łomiankach

 

Uchwała Zarządu OM PTT 10/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy: zatwierdzenia regulaminu i  składu komisji sędziowskiej turnieju tańca Małe Grand Prix w Łomiankach


Uchwała Zarządu OM PTT nr 11/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy: zatwierdzenia składu komisji sędziowskiej Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego , Podlaskiego, które odbędą się w dniu 2.03.2019r. w Halinowie

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 12/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy: zatwierdzenia składu komisji sędziowskiej  Otwartego Pucharu Okręgu Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego , Podlaskiego, który odbędzie się w dniu 3.03.2019r. w Halinowie.

 

Uchwała Zarządu OM PTT 13/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy: zatwierdzenia regulaminu  składu komisji sędziowskiej turnieju tańca „I OTTT SPRING CUP O Puchar Wójta Gminy Wiązowna"

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 14/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy: uchylenia uchwały 126/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 15/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy:  zatwierdzenia Regulaminu Mazowieckiej Ligi Tanecznej „MLT”.

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 16/2019 z dnia 23 stycznia 2019r. 

Dotyczy:  zatwierdzenia przepisów rozgrywania turniejów w grupach rekreacyjnych

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 17/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy: uchylenia uchwały 151/2016 z dnia 17 stycznia 2017r.

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 18/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy: przyznania nagród za osiągnięte wyniki w Mistrzostwach Polski PTT

 

Uchwała Zarządu OM PTT  19/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy: wynagrodzenie Administratora za obsługę CBD

 

Uchwała Zarządu OM PTT 20/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy: Organizacji Mistrzostw i Pucharu Okręgu Mazowieckiego na rok 2020r.

 

Uchwała Zarządu OM PTT 21/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy: przyjęcia w poczet członka wpierającego

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 22/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy: preliminarza budżetu OM PTT na rok 2019

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 23/2019 z dnia 23 stycznia 2019r.

Dotyczy: szkolenia ze Slavik’iem Kryklivyy.

 

 uchwały zarządu om ptt nr 1-23:2019

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 24/2019 z dnia 6 lutego 2019r.

Dotyczy: Zatwierdzenia regulaminów

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 25/2019 z dnia 6 lutego 2019r.

Dotyczy: Przyjęcia nowego członka wspierającego

 

 uchwały zarządu om ptt nr 24,25:2019

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 26/2018 z dnia 20 luty 2019r.

Dotyczy: zatwierdzenia protokołu

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 27/2018 z dnia 20 luty 2019r.

Dotyczy: Uchylenia uchwały oraz zatwierdzenie nowego składu sędziowskiego

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 28/2019 z dnia 28 luty 2019r.

Dotyczy: dodania sędziego do składu komisji sędziowskiej

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 29/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.

Dotyczy: zatwierdzenia sędziów wolontariuszy w składach komisji sędziowskich

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 30/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

Dotyczy: wynagrodzenia sędziów za pracę w trakcie Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego w dniu 2.03.2019 r. w Halinowie.

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 31/2019 z dnia 28 lutego 2019 r

Dotyczy: zatwierdzenia sędziego w składzie komisji sędziowskiej turnieju tańca w Wiązownie w dni 17.03.2019 r.

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 32/2019r.  z dnia 3 marca 2019 r. 

Dotyczy: zlecenie organizacji szkolenia z Slavikiem Kryklyvym

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 33/2019r. z dnia 13 marca 2019r.

Dotyczy: zatwierdzenia regulaminu turnieju tańca

 

 uchwały zarządu om ptt nr 26-33:2019

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 34/2019 z dnia 20 marca 2019r.

Dotyczy: Zatwierdzenia regulaminu turnieju tańca

 

 uchwała zarządu om ptt nr 34 2019

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 35/2019 z dnia 20 marca 2019r.

Dotyczy: zmiany sędziego głównego na OTTT

 

 uchwała zarządu om ptt nr 35 2019


Uchwała Zarządu OM PTT nr 36/2019 z dnia 20 marca 2019r.

dotyczy: zatwierdzenia możliwości uzyskania statusu Sędziego Okręgowego OM PTT

 

 uchwała zarządu om ptt nr 36 2019

 podanie -sędzia okręgowy


Uchwała Zarządu OM PTT nr 37/2019 z dnia 25 marca 2019r.

Dotyczy: zmiana sędziego na turnieju


 uchwala zarzadu om ptt nr 37 2019

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 38/2019 z dnia 9 marca 2019r.

Dotyczy: zatwierdzenia kosztorysu szkolenia z Franco Formica.

 

 uchwala zarzadu om ptt nr 38 2019

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 39/2019 r. z dnia 9 marca 2019r.

Dotyczy: powołania na administratora strony www.taniec.mazowsze.pl pana Jacka Stefańskiego.

 

 uchwala zarzadu om ptt nr 39 2019

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 40/2019r. z dnia 9 kwietnia 2019r.

Dotyczy: przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Mazowieckiego PTT

 

 uchwala zarzadu om ptt nr 40 2019

 

Materiały sprawozdawcze:

 

 sprawozdanie prezesa om ptt 2018

 sprawozdanie komisji rewizyjnej om ptt 2018

 protokol komisji rewizyjnej om ptt 2018

 uchwala komisji rewizyjnej om ptt 2018

 sprawozdanie sadu kolezenskiego om ptt 2018

 preliminarz budzetu om ptt 2019

 sprawozdanie skarbnika om ptt

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 41/2019r. z dnia 9 kwietnia 2019r.

Dotyczy: refundacji na zakup medali i pucharów na rzecz organizatorów

 

 uchwala zarzadu om ptt nr 41 2019


Uchwała Zarządu OM PTT nr 42/2019r. z dnia 15.04.2019

Dotyczy: organizacji szkolenia z Franco Formica

 

 uchwala zarzadu om ptt nr 42 2019

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 43/2019r. z dnia 15 kwietnia 2019r.

Dotyczy: zatwierdzenia opłacenia noty księgowej 7A/WS/2018

 

 uchwala zarzadu om ptt nr 43 2019

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 44/2019r. z dnia 15 kwietnia 2019r.

Dotyczy: zatwierdzenia opłacenia noty księgowej 9/PZ/2018

 

 uchwala zarzadu om ptt nr 44 2019

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 45/2019 z dnia 16 kwietnia 2019r.

Dotyczy: Zatwierdzenia nowych członków zwyczajnych OM PTT

 

 uchwala zarzadu om ptt nr 45 2019

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr. 46 /2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dotyczy: przyznania członkowi wspierającemu Studio- Tańca Wolf praw organizacji turnieju tańca: „II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek -Warszawa”

 

 uchwala zarzadu om ptt nr 46 2019

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 47 /2019r. z dnia 26 kwietnia 2019r.

Dotyczy: zatwierdzenia opłacenia faktury nr.10/2019 z dnia 18.04 2019 dla Dancers United- Przemysław Łowicki na kwotę 5545,00 zł


 uchwala zarzadu om ptt nr 47 2019

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 48/2019 z dnia 15 maja 2019r.

dotyczy: zatwierdzenia kosztorysu szkolenia z Hansem Galke 

 

 uchwała zarządu om ptt nr 48 2019

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 49/2019 z dnia 15 maja 2019r.

dotyczy: zatwierdzenia regulaminu „I OTTT FAST-STEP SUMMER CUP 2019”, który odbędzie się w dniu 9.06.2019 r. w Warszawie.

 

 uchwała zarządu om ptt nr 49 2019

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 50/2019 z dnia 15 maja 2019r.

dotyczy: organizacji szkolenia z Hansem Galke

 

 uchwała zarządu om ptt nr 50 2019

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 51/2019 z dnia 15 maja 2019r.

dotyczy: zatwierdzenia regulaminu „OTTT O Puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów", który odbędzie się w dniu 16.06.2019r.

 

 uchwała zarządu om ptt nr 51 2019

 

Uchwała Zarządu OM PTT nr 52/2019 z dnia 15 maja 2019r.

dotyczy: zatwierdzenia opłacenia faktury nr. 11/2019 z dnia 28.02.2019r. dla Polish Club Kamila Kajak-Mosejcuk.

 

 uchwała zarządu om ptt nr 52 2019

 

 
Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT

Wyślij wiadomość
Facebook administracja