Sędziowie

 

Stan na dzień 19.05.2016 r. wg CBD PTT

'; echo ''; for($i=0; $i<$view[COL]; $i++) { $txt = $view[Head][$i][n]; echo ''; } echo ''; for($j=0; $j<$view[ROW]; $j++) { $wiersz=''; $continue=0; for($i=0; $i<$view[COL]; $i++) { $txt = $view[Dane][$j][$i]; $spr = trim(strtolower($txt)); if(substr($spr,0,8)=='[button]' ) { $wiersz .= ''; } elseif(substr($spr,0,5)=='[jpg-' ) { $p = strpos($spr, ']',5); $wyn = htmlspecialchars($txt); if($p>0) { $nazwa =substr($spr,5,$p-5); $jpg=$G[dane][wyglad].'/images/tab/'.$nazwa.'.jpg'; if(is_file($jpg)) { $wyn = ''; } } $wiersz .= ''; } elseif(substr($spr,0,5)=='[sep]' ) { echo ''; echo ''; echo ''; $continue=1; break; } else { $wiersz .= ''; } } if($continue) continue; echo ''; echo $wiersz; echo ''; } echo '
'.htmlspecialchars($txt).'
www >'.$wyn.'
'.htmlspecialchars(trim(substr($txt,5))).'
'.htmlspecialchars($txt).'
'; ?>
Wiadomość została wysłana'; } DocEnd(); ?>

Wyślij wiadomość
Facebook administracja