Dane kontaktowe

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki
01-452 Warszawa
ul. Ks. Janusza 41/43 m. 112

NIP: 676-159-61-04

Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136


Osoby do kontaktu:

Mariusz Grzejszczak – Tel. 604 101 190; grzejszczak@pzst.pl
– rejestracja nowych członków, wyrobienie książeczek, aktualizacja zapisów w książeczkach startowych i CBD PTT

Pawel de Pourbaix – Tel. 502 341 140; paweldep@kozminski.edu.pl
– sprawy członków wspierających, zgłaszanie imprez do kalendarza OM PTT, aktualizacja zapisów w książeczkach startowych i CBD PTT; sprawy członków nadzwyczajnych

Ewa Gomułka  – Tel. 602 751 869 ; ewa.gomulka@interia.pl
- sprawy finansowo-księgowe

Uwaga:

1. Zarząd OM PTT nie posiada BIURA!!! Podany adres jest wyłącznie formalnym adresem siedziby OM PTT. Spotkania z trenerami (czas i miejsce) będą uzgadniane indywidualnie
2. Wszystkie sprawy załatwiane są wyłącznie za pośrednictwem trenera/trenerów klubu, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Administratorami CBD PTT
3. Prosimy o wysyłanie przesyłek listem zwykłym
Wiadomość została wysłana'; } DocEnd(); ?>

Wyślij wiadomość
Facebook administracja